شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1391

آخرین باری که خندیدم قشنگ یادمه

هرهرهر با دنیا دوتایی به ریش خودم خندیدیم

که خر شدم و فکر کردم زندگی خیلی قشنگه....!!!!!